Korporátní bubnování Drum Circle ORIGINÁL

Korporátní bubnování® … bubnujeme za lepší svět!

Korporátní bubnování je metoda k rozvoji a budování týmů, slouží také jako energetizace a naladění publika na konferencích. Využívá bubnů a dalších rytmických nástrojů k přerodu účastníků v rytmický orchestr. Korporátní bubnování je postaveno na nejnovějších poznatcích o fungování lidského mozku a nejstarší metodě týmové spolupráce známé ze všech kultur světa – rytmických rituálů.

Kick off meetingy, konference, uvedení nových výrobků na trh, firemní oslavy – family day od 40 do 2 000 účastníků.

Díky naladění publika, týmu na jednu „vlnu“ a přímým paralelám v komunikaci, leadershipu a kooperaci, je korporátní bubnování nejrozšířenější metodou pro team building po celém světě. Inner Winner Institut vlastní licenci (USA) pro Korporátní bubnování v České Republice, název je ochrannou známkou Institutu. Korporátní bubnování je v ČR provozováno pod značkou Original Rhythm Team.

Metoda korporátního bubnování zajišťuje 100% pozornost účastníků na dané téma na konferenci či kick off meetingu. Na začátku konference má každý účastník jiný stupeň bdělosti a pozornosti, představme si to na radiových vlnách, každý si vysílá a přijímá na své FM frekvenci. Již po 20 minutách korporátního bubnování se postupně pozornost všech účastníků sjednotí a „vyladí“ na jeden signál, jednu frekvenci FM. To usnadňuje poté příjem důležitých informací. Podloženo vědeckými výzkumy. Kromě tohoto benefitu zajišťuje korporátní bubnování energetizaci, zábavu a propojení s Vaší firemní kulturou (motivační prvek kick off meetingů).

Dále se metoda používá pro účely týmové spolupráce, školení komunikace a transformačního leadershipu. Korporátní bubnování se též využívá pro účely oslav či uvedení nových výrobků na trh – koncept firemní stomp.

Pro více informací o metodě, produktech, referencích … navštivte prosím stránky www.korporatnibubnovani.cz

Ukázka Korporátního bubnování

Korporátní bubnování s Filharmonii Bohuslava Martinů

Vize ORT "DRUMMING FOR THE BETTER WORLD"...

  • objevení a využití energetického potenciálu jednotlivce a společnosti
  • prolomení sociálních a emocionálních bariér
  • dosažení atmosféry souhry a jednoty skrze rytmus
  • interakce na vyšší úrovni

Co to je Original Rhythm Team?

Original Rhythm Team je vzdělávací projekt zaměřený na osobnostní rozvoj, budování a rozvoj týmů, komunikaci, kooperaci, načasování a vedení lidí. Používá tzv. korporátní bubnování a metody drum circle, při kterých všichni účastníci aktivně hrají na buben či jiný rytmický nástroj.

Original Rhythm Team působí v rámci svých projektů v korporacích, neziskovém sektoru, ve školství, pořádá také otevřené Drum Circle pro širokou veřejnost.

Dle antropologických výzkumů je buben nejstarším nástrojem komunikace a společné bubnování je nejstarší formou týmové komunikace. Rytmus je univerzální jazyk, který dokáže přesáhnout rozdíly mezi lidmi – národnost, pohlaví, věk, rasu, profesní či sociální rozdíly. Jedná se o nonverbální, primární způsob komunikace, který rozkrývá zažité stereotypy v komunikaci daného týmu.

Korporátní bubnování je v současnosti nejprogresivnější metodou budování a rozvoje týmů. 60% ze 400 největších firem světa použilo v roce 2007 tyto techniky k rozvoji svých týmů (zdroj: FORBES). A toto číslo se neustále zvyšuje… Original Rhythm Team přináší jako první tento moderní trend do Střední a Východní Evropy!

Drum circle techniky v USA vytlačily na okraj dříve populární lanové techniky. Proč? Protože lanové techniky, ať budou provedeny sebe lépe, budou vždy umělou, modelovou situací. Korporátní bubnování vychází z atavismu, reálných situací v týmové komunikaci, které fungují již tisíce let ve všech kulturách světa.

Pokud jste neumřeli při čtení těchto řádek, máte stále svůj srdeční rytmus… a jste tak připraveni na interakci s námi!

Vstupte do světa Original Rhythm Teamu, ročně s námi bubnují miliony bubeníků a nalezněte svůj rytmus či rytmus vaší společnosti!

 

Reportáž ČT o korpoporátním bubnování s Vladimírem Čechem

Korporátní bubnování

Korporátní bubnování je interaktivní bubnování či vytváření společného rytmu na vaší firemní akci. Každý účastník obdrží buben či jiný perkusní nástroj a pod vedením profesionálů na pódiu společně vznikne ohromující rytmus…

Představte si stovky svých kolegů jak společně vytvoříte rytmus vaší společnosti! Síla která se uvolní společným hraním není jen skvělou zábavou, ale dokáže doslova „nakopnout“ vaši společnost k větší efektivitě a lepším výkonům. Zažijete mrazení po celém těle, až uslyšíte sílu společného rytmu…

Proč se používá korporátní bubnování na konferenci? Úroveň vědomí (pozornost) posluchačů konference je zpravidla velmi různá – mnoho účastníků je „ukolíbáno“ poklidnou atmosférou, někteří jsou zmožení po kávové přestávce … Korporátním bubnováním – společnou interakcí dostanete všechny účastníky do 10 minut na stejnou úroveň vědomí! Jejich duševní stav se dá klasifikovat jako velmi bdělý a receptivní. Informace sdělené po společném bubnování si najdou snáze svoji cestu k posluchačům a dostávají se i do podvědomí … To je důvod, proč se korporátní bubnování používá na konferencích po celém světě.

Original Rhythm Team operuje interaktivní akce na vašich konferencích, kick off setkáních či párty až pro 2000 účastníků! Doba společné interakce se pohybuje od 30 do 60 minut a dokážeme s vámi hrát doslova všude (včetně open space). Náš akční rádius zahrnuje kromě celé ČR také celý region Střední a Východní Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rusko, a další).

Kromě afrických bubnů, používáme také ozvučené naladěné trubky tzv. boomwhackers. Jedná se o barevné plastové trubky, každá barva představuje jeden tón, z trubek je složená kompletní stupnice. Každý účastník interakce obdrží jednu boomwhacker a dohromady můžeme s vámi zahrát třeba Beethovena s 1000 osobami bez jakékoliv hudební průpravy!

Každý člověk představuje jeden tón, byť sebe dokonaleji naladěný, sám je vždy pouhý tón – nikdy nezahraje melodii. Teprve společnou souhrou s ostatními kolegy – jinými tóny – vznikne nádherná melodie, souzvuk, úspěch.

Poselství korporátního bubnování má jasné paralely ke korporátním hodnotám. Všichni musí nalézt společný rytmus, perfektní načasování, společný souzvuk… Podle vašich firemních hodnot vypracujeme scénář korportáního bubnování i pro vás.

Kontaktujte náš akční tým při plánování vaší konference, kick off meetingu či firemní akce.

Jsme připraveni bubnovat s vámi!

 

Korporátní Šaman - ukázka z programu

Kontaktujte nás