Korporátní bubnování Drum Circle ORIGINÁL

Korporátní bubnování® … bubnujeme za lepší svět!

Korporátní bubnování je metoda k rozvoji a budování týmů, slouží také jako energetizace a naladění publika na konferencích. Využívá bubnů a dalších rytmických nástrojů k přerodu účastníků v rytmický orchestr. Korporátní bubnování je postaveno na nejnovějších poznatcích o fungování lidského mozku a nejstarší metodě týmové spolupráce známé ze všech kultur světa – rytmických rituálů.

Kick off meetingy, konference, uvedení nových výrobků na trh, firemní oslavy – family day od 40 do 2 000 účastníků.

Díky naladění publika, týmu na jednu „vlnu“ a přímým paralelám v komunikaci, leadershipu a kooperaci, je korporátní bubnování nejrozšířenější metodou pro team building po celém světě. Inner Winner Institut vlastní licenci (USA) pro Korporátní bubnování v České Republice, název je ochrannou známkou Institutu. Korporátní bubnování je v ČR provozováno pod značkou Original Rhythm Team.

Metoda korporátního bubnování zajišťuje 100% pozornost účastníků na dané téma na konferenci či kick off meetingu. Na začátku konference má každý účastník jiný stupeň bdělosti a pozornosti, představme si to na radiových vlnách, každý si vysílá a přijímá na své FM frekvenci. Již po 20 minutách korporátního bubnování se postupně pozornost všech účastníků sjednotí a „vyladí“ na jeden signál, jednu frekvenci FM. To usnadňuje poté příjem důležitých informací. Podloženo vědeckými výzkumy. Kromě tohoto benefitu zajišťuje korporátní bubnování energetizaci, zábavu a propojení s Vaší firemní kulturou (motivační prvek kick off meetingů).

Dále se metoda používá pro účely týmové spolupráce, školení komunikace a transformačního leadershipu. Korporátní bubnování se též využívá pro účely oslav či uvedení nových výrobků na trh – koncept firemní stomp.

Pro více informací o metodě, produktech, referencích … navštivte prosím stránky www.korporatnibubnovani.cz

 

Videoupoutávka

Natočili o nás

Kontaktujte nás